HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

Batman Valiliği Projeler Koordinasyon Merkezi,  08.05.2007 tarihli “Batman Valiliği Projeler Koordinasyon Merkezi Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönergesi” ile kurulmuştur.

§  BAPKOM bu bağlamda;

•      İl bazında hazırlanan projelerin koordinasyonunu yapmak,

•       Başta AB fonları olmak üzere diğer uluslararası ve ulusal fon kaynaklarını izlemek, bu kaynaklardan yararlanabilecek kurum ve kuruluşlara  proje hazırlama ve uygulama aşamasında teknik destek ve danışmanlık sağlamak,

•       İlde AB programları ve proje hazırlama ile ilgili bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yaparak bu alanda bir bilinç ve kültür oluşturma çalışmaları yürütmektedir.

•      Merkez,  SODES ve KDRP projelerinin koordinasyonunu yapmakta olup, AB,GAP ve DİKA destekli hibe ve fonlardan yararlanmak isteyen kuruluşlara teknik destek vermektedir. Bunun yanında ulusal ve uluslararası fon ve hibe kaynaklarının takibi ve yaygınlaştırılması hizmeti de sürdürülmektedir.

              KURUMSAL YAPI, KADRO VE PERSONEL DURUMU

•      BAPKOM’ da, aynı zamanda Avrupa Birliği Daimi Temas Noktası ve İl Projeler Koordinatörü olan bir Vali Yardımcısına bağlı olarak çalışan ve 1’i merkez koordinatörü olan proje uzmanları görev almaktadır. BAPKOM, İl merkezinde yer alan kurumlar ve ilçe kaymakamlıkları çatısı altında kurulan tüm proje ofislerinin koordinasyonundan sorumludur.

•      BAPKOM çatısı altında ayrıca Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında da SODES Proje Ofisi kurulmuştur. BAPKOM’ da 1 merkez koordinatörü, 1 mali işler uzmanı ve 3 uzman olarak 5 personel kamu kurumlarından geçici görevlendirme yoluyla istihdam edilmişlerdir.

YÖNETİM ŞEMASI

 

MEKAN ÇEVİREN

VALİ YARDIMCISI

İL AB DAİMİ TEMAS NOKTASI

 

HASAN AÇAN

İL KOORDİNATÖRÜ

       

AKSEL GÜNDÜZ

MALİ İŞLER SORUMLUSU

REŞİT ALKAN

PROJE UZMANI

MEHMET ŞERİF ŞAHİN

PROJE UZMANI

MUSTAFA ÇELİK

PROJE UZMANI