SİVİL TOPLUM DESTEK PROGRAMI İKİNCİ DÖNEM HİBE PROGRAMI (CSSP-II) TEKLİF ÇAĞRISI

 

 

SİVİL TOPLUM DESTEK PROGRAMI İKİNCİ DÖNEM HİBE PROGRAMI

(CSSP-II) TEKLİF ÇAĞRISI

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen Sivil Toplum Destek Programında İkinci Dönem Başlıyor!

Toplam bütçesi 3 milyon avro olan hibe programı ile sivil toplum kuruluşlarının idari ve mali sürdürülebilirlikleri, iletişim ve savunuculuk yetenekleri, karar alma süreçlerine aktif katılımları ile şeffaflık ve hesap verebilirliklerinin desteklenmesine yönelik projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. 

Dernekler; vakıflar; dernekler ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları ile kooperatiflerin projelerine en az 60 bin avro, en fazla 150 bin avro hibe desteği sağlanacaktır.

Proje başvurularının 8 Mayıs 2018 - saat 17.00’a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine yapılması gerekmektedir.

 

Detaylı bilgi için;

https://www.ab.gov.tr/sivil-toplum-destek-programi-ikinci-donem-hibe-programi-cssp-ii-teklif-cagrisi_51195.html

SODES PROJELER - SODES AÇILIR MENÜ