EaSI PROGRAMI TEKLİF ÇAĞRISI- SOSYAL İNOVASYON VE ULUSAL REFORMLAR-SOSYAL KORUMAYA ERİŞİM VE ULUSAL REFORM DESTEĞİ

 

 

EaSI PROGRAMI TEKLİF ÇAĞRISI:

SOSYAL İNOVASYON VE ULUSAL REFORMLAR-SOSYAL KORUMAYA ERİŞİM VE ULUSAL REFORM DESTEĞİ

EaSI Programı kapsamında "Sosyal İnovasyon ve Ulusal Reformlar- Sosyal Korumaya Erişim ve Ulusal Reform Desteği" konulu Teklif Çağrısı yayımlanmıştır.

 

Teklif çağrısı "sosyal korumaya erişim" ve "ulusal reform desteği" olmak üzere 2 lottan oluşmaktadır. Sosyal korumaya erişim başlıklı Lot 1 kapsamında farklı istihdam statüleri olan çalışanlar için sosyal koruma hak sahipliğine yönelik bilgiye erişim için yaratıcı eylemler desteklenecektir. Ulusal reform desteği başlıklı Lot 2 kapsamında ise çalışma dünyasının değişen koşulları, dijitalleşme ve yaşlanan nüfus gibi zorlukların aşılmasına yönelik olarak sosyal koruma sistemlerinin modernize edilmesine ilişkin ulusal otoriteler desteklenecektir.

 

Proje başvurularının 18 Mayıs 2018 tarihine kadar Avrupa Komisyonuna iletilmesi gerekmektedir.

Detaylı bilgi için

https://www.ab.gov.tr/easi-programi-teklif-cagrisi-sosyal-inovasyon-ve-ulusal-reformlar-sosyal-korumaya-erisim-ve-ulusal-reform-destegi_51189.html

 

SODES PROJELER - SODES AÇILIR MENÜ