AVRUPA EKONOMİK ALANI (AEA) VE NORVEÇ BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİ İÇİN HİBE FONU

 

AVRUPA EKONOMİK ALANI (AEA) VE NORVEÇ BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİ İÇİN HİBE FONU

 

Fon Avrupa’nın ortak sorunlarını bilgi paylaşımı, iyi uygulamaların paylaşımı ve kapasite geliştirme şeklinde, sınır ötesi ve uluslararası işbirliği yoluyla ele alan projeleri desteklemektedir.

Desteklenen projeler sınır ötesi veya transnasyonal nitelikte olmalı ve farklı ülkelerde birden çok ortakları ve faaliyetleri kapsamalıdır.

Transnasyonal projeler için yapılan bu çağrı EAE ve Norway Grants ‘ın beş öncelikli sektörünü kapsar:

·         İnovasyon, Araştırma, Eğitim ve Rekabetçilik

·         Sosyal içerme, Gençlerin İstihdamı ve Yoksulluğun azaltılması

·         Çevre, Enerji, İklim Değişikliği ve Düşük Karbon Ekonomisi

·         Kültür, Sivil Toplum, İyi Yönetişim ve Temel Hak ve Özgürlükler

·         Adalet ve İçişleri

Projeler en az iki yararlanıcı devleti de içeren, en az üç ülkeden kurumları kapsamalıdır.

Konsept notlar için son teslim tarihi 01.07.2018

Detaylı bilgi için​

https://eeagrants.org/Media/Files/The-EEA-and-Norway-Grants-Fund-for-Regional-Cooperation/EEA-and-Norway-Grants-Fund-for-Regional-Cooperation-Call-for-proposals

SODES PROJELER - SODES AÇILIR MENÜ