BATMAN ÜNİVERSİTESİ SODES PROJESİ KURS BAŞVURU İLANI

 

BATMAN ÜNİVERSİTESİ SODES PROJESİ KURS BAŞVURU İLANI

 

GELENEKSELKIYAFETKURSUveCAMSERAMİKHEDİYELİKEŞYAKURSUDUYURUMETNİ

2017yılıSODESProgramıkapsamındaBatmanValiliğiKoordinasyonundayürütmekteolduğumuz2017-72-0135nolu“KadınlarımızÜretiyor,Türkiye'mizGelişiyor”projemizinkursduyurumetniaşağıdadır.

 

 

 

BaşvuruBaşlangıç-BitişTarihi

26.02.2018-02.03.2018

EğitimSüresi(Saat/Gün/Ay)

Gelenekselkıyafetkursu:76gün

Camseramikhediyelikeşyakursu:93gün

EğitimiVerenKurum

BatmanÜniversitesi

Eğitimİçeriği

Gelenekselkıyafetkursu,camseramikhediyelik

eşyakursu

KursİçinGerekliBelgeler

Kimlikfotokopisi,Öğrenimdurumbelgesi,

Başvuruformu,İş-kurkayıtbelgesi

KursiyerOlabilmekİçinGerekliŞartlarveArananKriterler

18-35yaşarasıçalışmayan(işsiz)bayanlar

KursiyerHarçlığı(Günlük)

20TL

KursiyerSayısı

Toplam30(Herkursiçin15kişiseçilecektir.)

EğitimYeri

BatmanÜniversitesiMerkezKampüs(BatmanParkAVMarkası)

KursunHaftalıkProgramı(KursZamanları)

Haftaiçi:08:00-17:00

MüracaatYeri

BatmanÜniversitesiMerkezKampüs(BatmanParkAVMarkası)ProjeOfisiKoordinatörlüğü

İlgiliTelefon

0 488 217 41 22

İlgilie-mail

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

İlgiliİrtibatKişisi

Cevat TÜRKAN

Not:Başvuruformuilgiliirtibatkişisindenteminedilebilir.

 

T.C.BatmanValiliğiKoordinasyonundaBatmanÜniversitesitarafındanyürütülmekteolanbuprojeKalkınmaBakanlığıtarafından

SODESkapsamındafinanseedilmektedir.

SODES PROJELER - SODES AÇILIR MENÜ