• NİTELİKLİ EĞİTİMLE TEKSTİLDE KALICI İSTİHDAM

  • MUTLU YUVALAR İÇİN AİLE İÇİ İLETİŞİM SEMİNER

  • İMKB BELDE İLKOKULUNDAN ÖRNEK PROJE

  • KADINLARIMIZIN HAYATINA BİR KÜÇÜK DOKUNUŞ DA ENSAR VAKFINDAN

  • HAYATA SPORLA TUTUNAN ÇOCUKLARDAN BÜYÜK BAŞARI

  • MİNİK KALPLER HEYECANLA ATMAYA DEVAM EDİYOR

  • STK’lara Proje Çağrısı

  • TÜRKİYE – AB İŞ DÜNYASI DİYALOĞU HİBE PROGRAMI TEKLİF ÇAĞRISI

SODES PROJELER

EASI PROGRAMI TEKLİF ÇAĞRISI: KAYITDIŞI İSTİHDAM

 

 

EASI PROGRAMI TEKLİF ÇAĞRISI: KAYITDIŞI İSTİHDAM

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK (EASI) PROGRAMI YENİ TEKLİF ÇAĞRISI

EaSI Programı kapsamında "Kayıtdışı İstihdam" konulu teklif çağrısı yayımlanmıştır.

Teklif çağrısının amacı, AB'nin Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Platformunun faaliyetlerinin desteklenmesi ve kayıtdışı istihdam alanındaki uygulamaların, bilginin ve mevzuatın geliştirilmesidir.

Toplam bütçesi 2,4 milyon Avro olan teklif çağrısı kapsamında, 5-6  projenin fonlanması planlanmaktadır. Bu teklif çağrısı kapsamında fonlanacak projelere azami %80 AB katkısı verilecektir.

Avrupa Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Platformu sadece AB üye devletlerinin temsilcilerinden oluşmaktadır.Teklif çağrısı kapsamında sadece söz konusu Platformun üyeleri esas başvuru sahibi olabilecektir. Bu nedenle, ülkemizden esas başvuru sahibi olarak doğrudan başvuru yapılamamakta ancak eş-başvuru sahibi olarak katılım sağlanabilmektedir. Ülkemizden kayıtdışı istidam alanında çalışan kamu kurumları ve sosyal taraflar eş-başvuru sahibi sıfatıyla başvuru yapabilmektedir.

Proje başvurularının 13 Haziran 2018 tarihine kadar Avrupa Komisyonuna iletilmesi gerekmektedir.

Detaylı bilgi için:

https://www.ab.gov.tr/easi-programi-teklif-cagrisi-kayitdisi-istihdam_51209.html

SODES PROJELER - SODES AÇILIR MENÜ

SİVİL TOPLUM DESTEK PROGRAMI İKİNCİ DÖNEM HİBE PROGRAMI (CSSP-II) TEKLİF ÇAĞRISI

 

 

SİVİL TOPLUM DESTEK PROGRAMI İKİNCİ DÖNEM HİBE PROGRAMI

(CSSP-II) TEKLİF ÇAĞRISI

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen Sivil Toplum Destek Programında İkinci Dönem Başlıyor!

Toplam bütçesi 3 milyon avro olan hibe programı ile sivil toplum kuruluşlarının idari ve mali sürdürülebilirlikleri, iletişim ve savunuculuk yetenekleri, karar alma süreçlerine aktif katılımları ile şeffaflık ve hesap verebilirliklerinin desteklenmesine yönelik projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. 

Dernekler; vakıflar; dernekler ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları ile kooperatiflerin projelerine en az 60 bin avro, en fazla 150 bin avro hibe desteği sağlanacaktır.

Proje başvurularının 8 Mayıs 2018 - saat 17.00’a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine yapılması gerekmektedir.

 

Detaylı bilgi için;

https://www.ab.gov.tr/sivil-toplum-destek-programi-ikinci-donem-hibe-programi-cssp-ii-teklif-cagrisi_51195.html

SODES PROJELER - SODES AÇILIR MENÜ

EASI PROGRAMI TEKLİF ÇAĞRISI – ÇALIŞAN ÖRGÜTLERİ İÇİN BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM TEDBİRLERİ TEKLİF ÇAĞRISI

 

 

EASI PROGRAMI TEKLİF ÇAĞRISI –

ÇALIŞAN ÖRGÜTLERİ İÇİN BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM TEDBİRLERİ TEKLİF ÇAĞRISI

EaSI Programı kapsamında "Çalışan Örgütleri için Bilgilendirme ve Eğitim Tedbirleri" konulu teklif çağrısı yayımlanmıştır.

Teklif çağrısının amacı, çalışan örgütlerinin istihdam ve çalışma hayatında yaşanan değişikliklere ve sosyal diyalog alanındaki zorluklara cevap verebilmesi için kapasitelerinin güçlendirilmesidir.

Toplam bütçesi 4,8 milyon Avro olan teklif çağrısı kapsamında, üye devletler ve aday ülkelerde kurulu çalışan örgütleri başvuru yapabilmektedir. Ülkemizden, esas başvuru sahibi olarak doğrudan başvuru yapılamamakta ancak eş başvuru sahibi olarak katılım sağlanabilmektedir.

 

Proje başvurularının 18 Mayıs 2018 tarihine kadar Avrupa Komisyonuna iletilmesi gerekmektedir.

 

Detaylı bilgi için

https://www.ab.gov.tr/easi-programi-teklif-cagrisi-calisan-orgutleri-icin-bilgilendirme-ve-egitim-tedbirleri-teklif-cagrisi_51188.html

 

SODES PROJELER - SODES AÇILIR MENÜ

EaSI PROGRAMI TEKLİF ÇAĞRISI- SOSYAL İNOVASYON VE ULUSAL REFORMLAR-SOSYAL KORUMAYA ERİŞİM VE ULUSAL REFORM DESTEĞİ

 

 

EaSI PROGRAMI TEKLİF ÇAĞRISI:

SOSYAL İNOVASYON VE ULUSAL REFORMLAR-SOSYAL KORUMAYA ERİŞİM VE ULUSAL REFORM DESTEĞİ

EaSI Programı kapsamında "Sosyal İnovasyon ve Ulusal Reformlar- Sosyal Korumaya Erişim ve Ulusal Reform Desteği" konulu Teklif Çağrısı yayımlanmıştır.

 

Teklif çağrısı "sosyal korumaya erişim" ve "ulusal reform desteği" olmak üzere 2 lottan oluşmaktadır. Sosyal korumaya erişim başlıklı Lot 1 kapsamında farklı istihdam statüleri olan çalışanlar için sosyal koruma hak sahipliğine yönelik bilgiye erişim için yaratıcı eylemler desteklenecektir. Ulusal reform desteği başlıklı Lot 2 kapsamında ise çalışma dünyasının değişen koşulları, dijitalleşme ve yaşlanan nüfus gibi zorlukların aşılmasına yönelik olarak sosyal koruma sistemlerinin modernize edilmesine ilişkin ulusal otoriteler desteklenecektir.

 

Proje başvurularının 18 Mayıs 2018 tarihine kadar Avrupa Komisyonuna iletilmesi gerekmektedir.

Detaylı bilgi için

https://www.ab.gov.tr/easi-programi-teklif-cagrisi-sosyal-inovasyon-ve-ulusal-reformlar-sosyal-korumaya-erisim-ve-ulusal-reform-destegi_51189.html

 

SODES PROJELER - SODES AÇILIR MENÜ

EASI PROGRAMI TEKLİF ÇAĞRISI

 

 

EASI PROGRAMI TEKLİF ÇAĞRISI –

İŞ VE BAKIM YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN DENGESİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK YARATICI İŞ-ÖZEL YAŞAM DENGESİ STRATEJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

EaSI Programı kapsamında "İş ve bakım yükümlülüklerinin dengesinin sağlanmasına yönelik olarak yaratıcı iş-özel yaşam dengesi stratejilerinin geliştirilmesi" konulu Teklif Çağrısı yayımlanmıştır.

Teklif çağrısının amacı, kadınların işgücü piyasasına katılımlarının artırılması için kadın ve erkek arasında bakım sorumluluklarının daha eşit bir şekilde paylaşılmasını destekleyecek iş-özel yaşam dengesinin sağlanmasına yönelik yenilikçi stratejilerinin geliştirilmesi, test edilmesi ve uygulanmasıdır.

Bu kapsamda, teklif çağrısı esas başvuru sahibi kamu kurumu olan konsorsiyumları destekleyecektir. Konsorsiyum üyelerinden en az birinin ulusal, yerel veya Avrupa düzeyinde faaliyet gösteren sosyal taraf kuruluşu olması gerekmektedir.

Proje başvurularının 18 Nisan 2018 tarihine kadar Avrupa Komisyonuna iletilmesi gerekmektedir.

Detaylı bilgi için

https://www.ab.gov.tr/is-ve-bakim-yukumluluklerinin-dengesinin-saglanmasina-yonelik-olarak-yaratici-is-ozel-yasam-dengesi-stratejilerinin-geli_51187.html

 

SODES PROJELER - SODES AÇILIR MENÜ

Diğer Makaleler...

Sayfa 2 / 38

2

Üye Girişi