• TÜRKİYE – AB İŞ DÜNYASI DİYALOĞU HİBE PROGRAMI TEKLİF ÇAĞRISI

  • EASI PROGRAMI TEKLİF ÇAĞRISI:AB'DE İŞÇİLERİN BAŞKA BİR ÜYE ÜLKEDE GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLMESİ, İDARİ İŞBİRLİĞİ VE BİLGİYE ERİŞİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ

  • EASI PROGRAMI TEKLİF ÇAĞRISI: KAYITDIŞI İSTİHDAM

  • SİVİL TOPLUM DESTEK PROGRAMI İKİNCİ DÖNEM HİBE PROGRAMI (CSSP-II) TEKLİF ÇAĞRISI

  • EaSI PROGRAMI TEKLİF ÇAĞRISI- SOSYAL İNOVASYON VE ULUSAL REFORMLAR-SOSYAL KORUMAYA ERİŞİM VE ULUSAL REFORM DESTEĞİ

  • EASI PROGRAMI TEKLİF ÇAĞRISI – ÇALIŞAN ÖRGÜTLERİ İÇİN BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM TEDBİRLERİ TEKLİF ÇAĞRISI

  • EASI PROGRAMI TEKLİF ÇAĞRISI

  • Sivil Toplum Destek Programı İkinci Dönem Hibe Programı (CSSP-II) Teklif Çağrısı

SODES PROJELER

JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ YEREL PROJELERE HİBE PROGRAMI

 

JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ YEREL PROJELERE HİBE PROGRAMI

“Yerel Projelere Hibe Programı (GGP)” Japon Devleti tarafından 1989 yılından beri “Japonya Resmi Kalkınma Yardımı (Japan ODA)” kapsamında gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanmaktadır. Programın amacı temel insani ihtiyaçları karşılamak üzere hazırlanmış kalkınma projelerine yönelik geri ödemesiz bir mali yardım sunmaktır. Program kapsamında 140 ülke ve bölgede yerel proje gerçekleştirilmiştir. Programın Türkiye'de uygulanması ile ilgili anlaşma Japonya ve Türkiye Devletleri arasında 11 Eylül 2000 tarihinde imzalanmıştır. Program bu tarihten itibaren Türkiye'de uygulanmaktadır. Yerel Projelere Hibe Programının mali destekleri, aşağıdaki kriterlere göre projelerin incelenip değerlendirilmesinden sonra sağlanır.

 

PROGRAM KRİTERLERİ VE BAŞVURU

2018 yılında değerlendirmesi yapılarak 2019 yılında uygulanacak projelerin başvuruları kabul edilmeye başlanmıştır. Proje başvuruları ile ilgili detaylı bilgiler aşağıdaki gibidir.

Not: 2018 yılında uygulanacak projelerin seçimleri 2017 yılı içinde tamamlanmıştır.

 

Proje Dönemi:

Başvurusu yapılacak projelerin en geç Nisan 2019-Mart 2020 dönemine ait olması gerekmektedir. (Projenin başlangıç tarihi en erken Nisan 2019olmalıdır ve projenin en geç 1 yıl içinde tamamlanması gerekmektedir.)

Projeler Japonya Büyükelçiliği tarafından belirlenecek olan süre boyunca devam etmelidir. Projeler bu süre boyunca Büyükelçilikçe denetlenir.

 

Proje Gerçekleştirilecek Bölgeler:

Türkiye'nin tüm bölgelerinden proje başvuruları kabul edilecek olup, ülkenin her yerinde proje uygulanabilecektir. Ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine öncelik verilecektir.

 

Kimler Başvurabilir:

Sivil toplum kuruluşları ve belediyeler başvuruda bulunabilirler.

 

İlköğretim okulları başvuru sahibi olamazlar ancak projeyi uygulama ve sürdürebilme kapasitesine sahip, proje ve bütçe yönetimi tecrübesi olan (kurumuna ait bütçesi olan ve bu bütçeyi yöneten) sivil toplum kuruluşları veya yerel yönetimler ilköğretim okulları adına başvuruda bulunabilirler. Bu durumda yerel yönetimler veya sivil toplum kuruluşları başvuru sahibi olarak, ilköğretim okulu ise proje ortağı olarak projede yer alabilir.

 

Projeyi uygulama ve sürdürebilme kapasitesine sahip, proje ve bütçe yönetimi tecrübesi olan (kurumuna ait bütçesi olan ve bu bütçeyi yöneten) proje ortağı veya ortakları ile işbirliği yapmaları halinde muhtarlıklar da başvuru sahibi olarak başvuruda bulunabilirler.

 

Başvuru sahiplerinin mutlaka proje tecrübesi ve kendi kurumlarına ait bütçelerinin olması gerekmektedir. Bu özelliklere sahip olmayan (proje tecrübesi ve kurumuna ait bütçesi olmayan) kurum/kuruluşlar adına proje tecrübesi ve kurumuna ait bütçesi olan başka kurumlar başvuruda bulunabilir.

 

Başvuru sahipleri, Türkiye'de yerel seviyedeki kalkınma projeleri uygulayabilecek ve sürdürebilecek kapasiteye sahip, kâr amacı taşımayan kuruluşlar olmalıdır.

 

Proje kapsamında hibe yardımı ile edinilen bina, malzeme vb.nin sorumluluğunun proje sahibi kuruluşa ait olması, yalnızca proje sahibi kuruluş tarafından kullanılması zorunluluğu vardır; bunlar üçüncü bir şahıs ya da kuruma devredilemez, kullandırılamaz.

 

Kimler Başvuramaz:

Devlet kurumları, şirketler, üniversiteler, il özel idareleri, liseler, anasınıfı/anaokullarının (ilköğretim okulu bünyesinde veya bağımsız) başvuruları ile bireysel başvurular kabul edilmemektedir. Ancak, bu kurum/kuruluşlar proje ortağı olarak projeye destek verebilirler.

 

Proje tecrübesi ve kendi kurumlarına ait bütçeleri olmayan kurum/kuruluşlar başvuru sahibi olamazlar.

 

Projeden Faydalanacak Kesim:

Projeler toplumun dezavantajlı kesimlerini hedeflemeli ve yerel seviyede etkiye sahip olmalıdır. Ayrıca, başvuru sahiplerinin projeden faydalanacak tek kesim olmaması gerekliliği de dikkate alınmalıdır.

 

Hibe Miktarı:

Proje başına sağlanabilecek maksimum hibe miktarı 10 milyon Japon Yeni'dir. (10 milyon Japon Yeni yaklaşık olarak 90.000 USD'dir.) Proje harcamaları kapsamındaki Katma Değer Vergisi (KDV) Büyükelçilik tarafından karşılanmamaktadır. KDV tutarı başvuru sahibi veya başvuru sahibi tarafından belirlenecek proje ortakları tarafından ödenmelidir. Bu nedenle proje bütçeleri en fazla 90.000 USD (KDV hariç) olarak hazırlanmalıdır.

 

Kabul Edilen Proje Konuları:

Projeler toplumdaki dezavantajlı kesimleri hedefleyen konularda, temel insanî ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olmalıdır. Kabul edilen proje konuları aşağıdaki gibidir.

 

Temel Sağlık: Koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, sağlık merkezlerinin ekipmanlarının yenilenmesi ve yeni ekipman sağlanması

Engelliler: Engelliler için özel okul veya merkezler, üretime yönelik atölyeler

Kalkınmada Kadın: Kadınların bölgede kalkınmasını hedefleyen beceri geliştirme, mesleki eğitim ve rehabilitasyon merkezleri

Kamu Faydası/Diğer Dezavantajlı Kesimler: Yaşlılar için özel bakım merkezleri, huzurevleri, çocuklara ve gençlere yönelik eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, sokak çocukları veya kimsesizler için tesisler

Kapasite Geliştirme ve Eğitim: Mesleki eğitim, özel topluluklar için kapasite geliştirme programları

 

Kabul Edilmeyen Proje Konuları:

 

Kültür, sanat, spor, turizm

Çevre düzenlemesi, bahçe çalışmaları

Üniversite eğitimi projeleri

Dini merkezlerin yapımı onarımı ve dini aktiviteler

Araştırmalar

Yasal danışmanlık

Yerel düzeyde direkt etkisi olmayan konular

Başka bir programın kısa vadedeki planlama veya uygulaması kapsamına giren projeler

Kâr amacı taşıyan projeler

Anasınıfı, anaokulu projeleri

Temiz su temini

 

Başvuru Tarihi:

Başvuru için gerekli belgelerin en geç 16 Mart 2018 saat 17.30'a kadar Büyükelçiliğimize ulaşacak şekilde posta veya kargo yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

 

Önemli Not: Önceki yıllarda başvuru süresi 31 Mart tarihine kadar devam etmekteydi. Ancak bu yıl değişiklik yapılarak son başvuru tarihi 16 Mart 2018 olarak belirlenmiştir. Son başvuru tarihinden sonra Japonya Büyükelçiliği’ne ulaşan projeler işleme alınmayacaktır.

 

Başvuru Adresi:

Japonya Büyükelçiliği

Ekonomi Bölümü, Yerel Projelere Hibe Programı

Reşit Galip Caddesi, No: 81 06692 Gaziosmanpaşa, Çankaya – Ankara

 

Detaylı bilgi için​

http://stgm.org.tr/tr/icerik/detay/japonya-buyukelciligi-yerel-projelere-hibe-programi-4

 

SODES PROJELER - SODES AÇILIR MENÜ

AVRUPA EKONOMİK ALANI (AEA) VE NORVEÇ BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİ İÇİN HİBE FONU

 

AVRUPA EKONOMİK ALANI (AEA) VE NORVEÇ BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİ İÇİN HİBE FONU

 

Fon Avrupa’nın ortak sorunlarını bilgi paylaşımı, iyi uygulamaların paylaşımı ve kapasite geliştirme şeklinde, sınır ötesi ve uluslararası işbirliği yoluyla ele alan projeleri desteklemektedir.

Desteklenen projeler sınır ötesi veya transnasyonal nitelikte olmalı ve farklı ülkelerde birden çok ortakları ve faaliyetleri kapsamalıdır.

Transnasyonal projeler için yapılan bu çağrı EAE ve Norway Grants ‘ın beş öncelikli sektörünü kapsar:

·         İnovasyon, Araştırma, Eğitim ve Rekabetçilik

·         Sosyal içerme, Gençlerin İstihdamı ve Yoksulluğun azaltılması

·         Çevre, Enerji, İklim Değişikliği ve Düşük Karbon Ekonomisi

·         Kültür, Sivil Toplum, İyi Yönetişim ve Temel Hak ve Özgürlükler

·         Adalet ve İçişleri

Projeler en az iki yararlanıcı devleti de içeren, en az üç ülkeden kurumları kapsamalıdır.

Konsept notlar için son teslim tarihi 01.07.2018

Detaylı bilgi için​

https://eeagrants.org/Media/Files/The-EEA-and-Norway-Grants-Fund-for-Regional-Cooperation/EEA-and-Norway-Grants-Fund-for-Regional-Cooperation-Call-for-proposals

SODES PROJELER - SODES AÇILIR MENÜ

TÜRKİYE - AB KÜLTÜRLERARASI DİYALOG HİBE PROGRAMI TEKLİF ÇAĞRISI

 

 

TÜRKİYE - AB KÜLTÜRLERARASI DİYALOG HİBE PROGRAMI TEKLİF ÇAĞRISI

Türkiye ile AB arasında kültür ve sanat alanında kültürlerarası diyaloğun, işbirliğinin, iletişimin geliştirilmesini hedefleyen Türkiye-AB Kültürlerarası Diyalog Hibe Programına ilişkin teklif çağrısı 20 Şubat 2018 tarihinde yayınlanmıştır.

 Türkiye-AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 2014-2020 dönemi (IPA II) kapsamında, Avrupa Birliği Bakanlığı’nın lider kuruluş olduğu Sivil Toplum Sektörü altında yer alan Hibe Programı, Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülecektir.

Toplam bütçesi 2 milyon avro olan hibe programı;

• Ortak anlayışa katkı yapmak üzere, Türkiye ve AB arasında uzun dönemli, çok taraflı/çok uluslu ortak kültürel girişimlerin geliştirilmesini ve uygulanmasını

• Türkiye’de ve AB üyesi ülkelerde Türkiye-AB arasındaki sivil toplum diyaloğunun görünürlüğünün arttırılmasını amaçlayan projelere destek verecektir.

Müzik, opera, sahne sanatları, plastik ve görsel sanatlar, grafik sanatları, halka açık sanat, geleneksel sanat, dijital sanat, edebiyat, kent kültürü, sinema, belgesel, animasyon, mimarlık, halk kültürü, kültürel diplomasi, tarih gibi tematik alanlarda yürütülecek aşağıdaki tür projeler desteklenecektir. (Aşağıdaki proje örnekleri fikir vermesi açısından paylaşılmış olup destekler bunlarla sınırlı değildir.)

 

•  Kültürel ve sanatsal çalışmaların ve ürünlerin sirkülasyonu

•  Ortak kültürel ve sanatsal faaliyetler

•  Kültürlerarası diyalog ve kültür politikalarının oluşturulması sürecine katılım ve destekleyici faaliyetler

• Kamuoyunun kültürlerarası diyaloğu anlamasına yönelik faaliyetler

• Sanat koleksiyonlarının sirkülasyonu

• İyi uygulamaların, tecrübelerin paylaşılması

• Kültürel ve sanatsal çalışmalar, kültürel politikalar konusunda farkındalık artırma çalışmaları

EUNIC (Avrupa Kültür Enstitüleri Ağı) üyesi AB Kültür Enstitülerinin geliştirecekleri projelere, Türkiye’den bir STK ve/veya üniversite ile ortaklaşa çalışması koşuluyla en az 300 bin en fazla 500 bin avro destek verilecektir. Başka bir ifadeyle; başvuru sahibi EUNIC üyesi AB Kültür Enstitüleri olacaktır. Türkiye’den bir STK ve/veya üniversitenin ise eş-başvuran olarak proje teklifinde yer alması zorunludur.

Proje başvurularının 10 Nisan 2018 tarihi saat 17.00’a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine (www.mfib.gov.tr) yapılması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için​

https://www.ab.gov.tr/turkiye-ab-kulturlerarasi-diyalog-hibe-programi-teklif-cagrisi_51156.html

SODES PROJELER - SODES AÇILIR MENÜ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ SODES PROJESİ KURS BAŞVURU İLANI

 

BATMAN ÜNİVERSİTESİ SODES PROJESİ KURS BAŞVURU İLANI

 

GELENEKSELKIYAFETKURSUveCAMSERAMİKHEDİYELİKEŞYAKURSUDUYURUMETNİ

2017yılıSODESProgramıkapsamındaBatmanValiliğiKoordinasyonundayürütmekteolduğumuz2017-72-0135nolu“KadınlarımızÜretiyor,Türkiye'mizGelişiyor”projemizinkursduyurumetniaşağıdadır.

 

 

 

BaşvuruBaşlangıç-BitişTarihi

26.02.2018-02.03.2018

EğitimSüresi(Saat/Gün/Ay)

Gelenekselkıyafetkursu:76gün

Camseramikhediyelikeşyakursu:93gün

EğitimiVerenKurum

BatmanÜniversitesi

Eğitimİçeriği

Gelenekselkıyafetkursu,camseramikhediyelik

eşyakursu

KursİçinGerekliBelgeler

Kimlikfotokopisi,Öğrenimdurumbelgesi,

Başvuruformu,İş-kurkayıtbelgesi

KursiyerOlabilmekİçinGerekliŞartlarveArananKriterler

18-35yaşarasıçalışmayan(işsiz)bayanlar

KursiyerHarçlığı(Günlük)

20TL

KursiyerSayısı

Toplam30(Herkursiçin15kişiseçilecektir.)

EğitimYeri

BatmanÜniversitesiMerkezKampüs(BatmanParkAVMarkası)

KursunHaftalıkProgramı(KursZamanları)

Haftaiçi:08:00-17:00

MüracaatYeri

BatmanÜniversitesiMerkezKampüs(BatmanParkAVMarkası)ProjeOfisiKoordinatörlüğü

İlgiliTelefon

0 488 217 41 22

İlgilie-mail

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

İlgiliİrtibatKişisi

Cevat TÜRKAN

Not:Başvuruformuilgiliirtibatkişisindenteminedilebilir.

 

T.C.BatmanValiliğiKoordinasyonundaBatmanÜniversitesitarafındanyürütülmekteolanbuprojeKalkınmaBakanlığıtarafından

SODESkapsamındafinanseedilmektedir.

SODES PROJELER - SODES AÇILIR MENÜ

ERASMUS+ SPOR BAŞVURULARI BAŞLADI

 

ERASMUS+ SPOR BAŞVURULARI BAŞLADI

 

Erasmus+ Programı 2018 — EAC/A05/2017  sayılı Spor konulu teklif çağrısı yayınlanmıştır. Projel başvuruları Avrupa Komisyonuna çevrimiçi sistem üzerinden yapılacak olup, son başvuru tarihi 5 Nisan 2018 saat 12:00'dır.

 

Erasmus+ Spor Destekleri ile Avrupa’da sporun sistematik olarak geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlamaktadır. Bu çerçevede, doping, şike, şiddet, ayrımcılık ve ırkçılıkla uluslararası boyutta mücadele edilmesi, sporda iyi yönetişimin teşvik edilmesi, sporculara sporun yanı sıra diğer alanlarda da kariyer olanakları sunulması ve halkın sağlıklı yaşamı destekleyen spor etkinliklerine katılımının artırılması hedeflenmektedir.

 

Erasmus+ Spor desteklerinden spor alanında faaliyet gösteren kamu kurumları ile kâr amacı gütmeyen kuruluşlar (STK, Federasyon, Kulüp, Birlik vb.) yararlanabilir.

 

Erasmus+ Spor alanında 3 tür faaliyet desteklenecektir:

 

İşbirliği Ortaklıkları

Küçük “İşbirliği Ortaklıkları

Kâr Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri

 

Detaylı bilgi için:

http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/merkezi-faaliyetler/spor

 

SODES PROJELER - SODES AÇILIR MENÜ

Diğer Makaleler...

Sayfa 2 / 37

2

Üye Girişi