Sokaklardan dünya şampiyonluğuna sodes projesi şampiyonlar yetiştiriyor!

Batman Spor Akademisi Kulübü Mardin’de 2. si yapılan Batman, Mardin, Diyarbakır v...

ENGELLİ ÇOCUKLAR SPORLA HAYATA TUTUNUYOR…

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından SODES kapsamında y&...

SODES’LE ENGELLİLERE İSTİHDAM FIRSATLARI DEVAM EDİYOR

Batman Ortopedik Engelliler Derneği tarafından SODES kapsamında yürütülen “E...

‘MADDE BAĞIMLILIĞINA KARŞI TOPLUMSAL UZLAŞI’

  Batman Valiliği Projeler Koordinasyon Merkezi tarafından teknik destek sağlanarak kabu...

BEŞİRİ İLÇE MİLLİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN SODES PROJESİ KAPSAMINDA 17 ÖĞRENCİ İSTANBULA GÖNDERİLDİ

BEŞİRİ İLÇE MİLLİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN SODES PROJESİ KAPSAMINDA 17 &Ou...

SODES GELECEĞİMİZ SPORLA BULUŞUYOR PROJESİ MEMNUNİYET ANKETİ

SODES GELECEĞİMİZ SPORLA BULUŞUYOR PROJESİ MEMNUNİYET ANKETİ   Proje süresinin ...

GİRİŞİMCİ KADINLAR 3 PROJE İZLEMESİ YAPILDI

Toplumsal Değişme Ve Kadın Derneği (TODEK) tarafından yürütülen "Girişimci Ka...

BİLGİ VE HİKMET EVİ PROJESİ KURSİYER KAYITLARI DEVAM EDİYOR

 İlim Yayma Cemiyet'inin yürütmekte olduğu "Bilgi ve Hikmet Evi" ...

Güvenli İnternet Başucumda SODES projesi izleme faaliyeti

Gercüş Kaymakamlığının yürüttüğü "Güvenli İnternet Başucumda&q...

SODES KURS İLANLARI

PETROLKENTİ GİRİŞİMCİ KADIN DERNEĞİ  GELENEKSEL KIYAFET TASARIM KURSU İLAN METNİ ...

 • Sokaklardan dünya şampiyonluğuna sodes projesi şampiyonlar yetiştiriyor!

 • ENGELLİ ÇOCUKLAR SPORLA HAYATA TUTUNUYOR…

 • SODES’LE ENGELLİLERE İSTİHDAM FIRSATLARI DEVAM EDİYOR

 • ‘MADDE BAĞIMLILIĞINA KARŞI TOPLUMSAL UZLAŞI’

 • BEŞİRİ İLÇE MİLLİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN SODES PROJESİ KAPSAMINDA 17 ÖĞRENCİ İSTANBULA GÖNDERİLDİ

 • SODES GELECEĞİMİZ SPORLA BULUŞUYOR PROJESİ MEMNUNİYET ANKETİ

 • GİRİŞİMCİ KADINLAR 3 PROJE İZLEMESİ YAPILDI

 • BİLGİ VE HİKMET EVİ PROJESİ KURSİYER KAYITLARI DEVAM EDİYOR

 • Güvenli İnternet Başucumda SODES projesi izleme faaliyeti

 • SODES KURS İLANLARI

SODES PROJELER

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ(PCM) EĞİTİMİ

 

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ(PCM) EĞİTİMİ

Batman Valiliği Projeler Koordinasyon Merkezi ve Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi  (ATAUM) işbirliği ile SODES proje yürütücülerine dönük olarak düzenlenen Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) eğitimi tamamlandı. ATAUM uzmanı Hayriye Berat Arzu İRGE tarafından verilen ve 2 gün süren eğitim, İl Kültür Turizm Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi. Eğitime başta Projeler Genel Koordinatörü Vali Yardımcısı Sayın Soner KARATAŞOĞLUolmak üzere, Proje Koordinasyon Merkezi çalışanları, proje yürüten kamu kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşlarından 50 katılımcı katıldı.

 Verilen eğitimde  Avrupa Birliği Projeleri hazırlanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği,  Projede mantıksal çerçeve , Yaklaşımlar , Analiz ve Strateji ve Proje Bütçesinin nasıl hazırlanacağı ile ilgili bilgiler verilmiştir.

 

 

 

2013 YILI SODES BAŞVURULARI BAŞLADI

 

 

2013 YILI SODES BAŞVURULARI BAŞLADI

Beşeri sermayenin geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasını amaçlayan Sosyal Destek Programının (SODES)  2013 yılı uygulamaları başlamıştır. Bu çerçevede SODES başvuru süreci aşağıdaki gibidir:

·        Proje teklifleri kuruluşlarca internet üzerinden SODES Bilgi Sistemi (SODES-BİS) aracılığıyla, 15 Şubat – 15 Mart 2013 tarihleri arasında başvuru sahipleri tarafından Valililik Projeler Koordinasyon Merkezine gönderilecektir.

  SODES Başvuru Süreci

1- Başvuru Formu SODES-BİS aracılığıyla doldurulur, sisteme yüklenir ve çıktısı alınır.

 • SODES-BİS'ten başvuru formu PDF olarak indirilir ve bilgisayarınızda kaydedilir.
 • Başvuru formu tamamlanana kadar indirilen form üzerinde her türlü değişiklik yapılabilir, bilgisayarınızda kayıtlı olarak tutulabilir, ancak çıktı alınamaz.
 • Formdaki gerekli tüm alanlar doldurularak başvuru formunun en altında yer alan kontrol et düğmesine tıklanır.
 • İlgili düğme tıklandığında gerekli tüm alanlar doldurulmuşsa başvuru formunu gönderebilirsiniz ifadesi ortaya çıkar. Gerekli tüm alanlar doldurulmamışsa formun tamamlanmamış olduğuna dair ikaz ortaya çıkar.
 • Tamamen doldurulmuş başvuru formu kaydedilir ve SODES-BİS'te yer alan Başvuru Formu Gönder ekranı kullanılarak sisteme yüklenir.
 • Sisteme yüklenen başvuru formu SODES-BİS'te yer alan Başvurularım ekranından görüntülenebilmektedir. İlgili formun üzerinde sağ tıklanarak form açılır ve çıktısı alınabilir.

2- Çıktısı alınan başvuru formu gerekli imzalar ve belgeler (STK'ların ilgili ilde en az bir yıldır faaliyet gösterdiğine ilişkin belge; kamu görevlilerine projeden ödeme yapılması öngörülmesi halinde buna izin veren kanun yönetmelik vs. mevzuat; valiliğin isteyeceği ilave belgeler) temin edilerek iki nüsha halinde valilik SODES birimine iletilir. 

3- Valiliklerin iletişim bilgilerine İletişim Bilgileri bölümünden ulaşılabilir. Başvuru sürecinde karşılaşılan sorunlar için lütfen ilgili valilikle iletişim kurunuz.

4- Valilik kendisine ait kullanıcı ekranını kullanarak çıktısı alınan ve kendisine iletilen başvuru formu ile SODES-BİS'te yer alan başvuru formunu ilgili kodlarına bakmak suretiyle karşılaştırır.

5- Böylece başvuru süreci tamamlanmış olur.

6- Çıktısı alınıp gerekli imzalar ve belgelerle valiliğe iletilmeyen herhangi bir başvuru formu resmi hüviyet kazanmamaktadır. Bunlar 15 Mayıs 2013 tarihinden sonra sistemden silinecektir.

7- Bir kişi birden fazla başvuru formu hazırlayıp gönderebilir. Başvurularda sisteme giriş yapan kişi değil başvuru formunda imzası olan başvuru sahibi kuruluşun yasal temsilcisi  sorumludur.

 

 

2013 SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI

2013 Ek I Kurumsal Kapasite Geliştirme Ödeneğine İlişkin Kurallar

2013 Ek II SODES Finansman Sözleşmesi

2013 Ek III Proje Koordinasyon Birimleri Asgari Nitelikleri

2013 Ek IV Sivil Tolum Kuruluşlarının Satın Alma Süreci

2013 Ek V Görünürlük Kuralları

 

 

 

 

2013 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı

 

2013 YILI GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI 

1.Çağrı Dönemi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemeyi, gençlerin potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamayı, gençlerin karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarını artırmayı ve yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesini hedefleyen projeleri desteklemek amacıyla 2013 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı hazırlanarak proje teklif çağrısına çıkılmıştır.

Proje teklifleri 18 Ocak - 28 Şubat 2013 tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Kat:4 06090 Altındağ/ANKARA adresine elden ya da posta yoluyla yapılabilecektir.

Program kapsamında desteklenecek proje türleri, desteğin miktarı ve kapsamı, kimlerin başvurabileceği, başvurunun nasıl ve nereye yapılacağı konuları ile ilgili detaylar Uygulama Kılavuzunda açıklanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) Dokuzuncu Teklif Çağrısı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu-TKDK tarafından Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı-IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak olan projelere ilişkin olarak dokuzuncu teklif çağrısına çıkılmış bulunmaktadır.

Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

Kırsal Kalkınma (IPARD) Programının Amacı ve Öncelikli Eksenleri

Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye’nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte, işletmeleri Avrupa Birliği standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) Fonları, aşağıda yer alan öncelik eksenlerine yönelik olarak kullandırılacaktır.

• Öncelik Ekseni 1: Ortak Tarım Politikası ve gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı ile ilgili alanlara ilişkin Topluluk standartlarının uygulanması ve tarım sektörünün sürdürülebilir adaptasyonuna katkı sağlanması.

• Öncelik Ekseni 2: Tarım-çevre tedbirlerinin ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması için hazırlık niteliğinde faaliyetlere katkı sağlanması (IPARD Programının ikinci döneminde uygulanacaktır).

• Öncelik Ekseni 3: Kırsal ekonominin gelişimini destekleyerek, kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması.

Başvuru Tarihleri

Başvurular 15.02.2013 tarihi saat 09.00’dan itibaren, ilgili alt tedbirin destekleneceği ve yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK il Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlayacak olup, başvuruların son teslim tarihi 15.03.2013, saat 21.00’dir.

Söz konusu teklif çağrısı ile ilgili ayrıntılı bilgi için;

www.tkdk.gov.tr

KDRP BAŞVURU

KDRP Başvuruları 8 Şubat 2013 Tarihinde bitmektedir. Bu yüzden KDRP projeleri hazırlamak isteyen kurum ve kuruluşların en kısa sürede Batman Valiliği Projeler Koordinasyon Merkezi'ne başvurmları gerekmektedir. Projeler, teklif formatında istenilen şekilde hazırlanmalıdır. Prpoje hazırlamayla ilgili sıkıntı çeken kurumlar Projeler Koordinasyon Merkezinden Teknik Destek alabilirler.

 

KDRP Kapsamında Yapılan Çalışmalar

Proje kapsamında bugüne kadar valilikler tarafından genel bütçe ödenekleri ve yerel katkılar kullanılarak;

ü  Sosyal ve rehabilitasyon içerikli projeler (toplum merkezi, gençlik merkezi, spor merkezi, kadın ve çocuk eğitim merkezi vb.)

ü  Meslek edindirme ve istihdam projeleri,

ü  Yurt projeleri,

ü  Tahrip olan okul, sağlık ocağı ve diğer tesislerin onarılarak kullanılır hale getirilmesi,

ü  Tarım ve hayvancılık faaliyetleri

gerçekleştirilmiştir.

 KDRP çerçevesinde desteklenen projeler ağırlıklı olarak; sosyal içerikli

 (toplum merkezi, gençlik merkezi, kadın ve çocuk eğitim merkezi vb.), meslek edindirme ve istihdam, öğrenci yurdu, tarım ve hayvancılık ile altyapı projelerinden oluşmaktadır.

 

Aşağıda Örnek bir prje teklif formatı yer almaktadır.

 

Diğer Makaleler...

Sayfa 5 / 33

5

Üye Girişi