• NİTELİKLİ EĞİTİMLE TEKSTİLDE KALICI İSTİHDAM

  • MUTLU YUVALAR İÇİN AİLE İÇİ İLETİŞİM SEMİNER

  • İMKB BELDE İLKOKULUNDAN ÖRNEK PROJE

  • KADINLARIMIZIN HAYATINA BİR KÜÇÜK DOKUNUŞ DA ENSAR VAKFINDAN

  • HAYATA SPORLA TUTUNAN ÇOCUKLARDAN BÜYÜK BAŞARI

  • MİNİK KALPLER HEYECANLA ATMAYA DEVAM EDİYOR

  • STK’lara Proje Çağrısı

  • TÜRKİYE – AB İŞ DÜNYASI DİYALOĞU HİBE PROGRAMI TEKLİF ÇAĞRISI

SODES GELECEĞİMİZ SPORLA BULUŞUYOR PROJESİ MEMNUNİYET ANKETİ

SODES GELECEĞİMİZ SPORLA BULUŞUYOR PROJESİ MEMNUNİYET ANKETİ

 

Proje süresinin sonunda  SODES ‘’ Geleceğimiz Sporla Buluşuyor ‘’ Projesi amaca ulaşma düzey belirleme anketi yapıldı.

Ankete projenin hedef kitlesi olan 10-14 yaş arası 200 okul çocuğu katıldı.

Anket, daha önce projenin hedefleri olarak belirlenmiş konularda, katılımcılar tarafından projede belirlenen hedeflerin gerçekleşme düzeyini belirlemeye yönelik 20 sorudan oluştu.

 

GENEL OLARAK PROJENİN AMACINA ULAŞMA DÜZEYİ

Anket sonucunda bütün sorularda katılımcıların verdiği cevaplar göz ününde bulundurularak yapılan genel değerlendirmeye göre şu değerler elde edildi.

 

       

                                                              Tablo 1: Genel Tablo

 

Ankete katılan katılımcılar 4 aylık proje süresi içerisinde yapılan faaliyetleri göz önünde bulundurarak yaptıkları değerlendirmeye göre;

% 88’i  Evet, proje belirlenen amaca ulaşmış,

 % 10’u Hayır, proje belirlenen amaca ulaşmamış,

% 2’si de projenin belirlenen amaca ulaşıp ulaşmadığı konusunda Emin değilim dedi.

 

 

 

 

ANKET SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

       Ankette soru bazında ise şu oranlara ulaşıldı.

 

SORU NO

EVET

HAYIR

EMİN DEĞİLİM

1

% 20

% 80

 

2

% 88

% 12

 

3

% 90

% 10

 

4

                   % 6

%  94

 

5

% 78

% 12

% 10

6

% 96

                 %  4

 

7

% 20

% 80

 

8

% 91

%  9

 

9

%   4

% 94

 

10

% 94

%  2

%  4

11

                   % 1

 % 99

 

12

% 98

%  2

 

13

% 97

%  2

%  1

14

% 66

% 30

%  4

15

% 90

% 10

 

16

% 88

%  2

% 10

17

% 92

%  4

%  4

18

% 88

%  4

%  8

19

% 84

% 10

%  6

20

% 56

% 44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Tablo 2:  Soru bazında oranlar

 

Projenin belirlenen hedef kitlesi daha önce her hangi bir projeye dahil olmamış çocuklardı. Daha önce herhangi bir SODES projesine katıldınız mı? sorusuna denekler % 80 Hayır, % 20 Evet yanıtını vermiş. Proje öncesi belirlemiş olduğumuz daha önce herhangi bir projeye dahil olmamış çocuklar hedefi ile ankette elde edilen sonuç arasında anlamlı bir sonuç olduğunu söyleyebiliriz.

Bu proje ile sporla buluştuğunuza inanıyor musunuz? Sorusuna denekler % 88 Evet, % 12 Hayır cevabını vermiş. Proje öncesi belirlemiş olduğumuz  okul çocuklarını erken yaşta spor ile buluşturma ve spor kültürü edindirme hedefi ile ankette elde edilen sonuç arasında anlamlı bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz.

 Proje faaliyetlerine isteyerek mi katıldınız? Sorusuna denekler % 90 Evet, % 10 Hayır cevabını vermiş. Proje öncesi belirlemiş olduğumuz çocukları alışagelen kötü alışkanlıklarda ( sigara,alkol,uyuşturucu,şiddet v.b)  korumanın özgür iradeleri ile seçebilecekleri, kendilerini zihinsel,bedensel,ruhsal ve sosyal yönden geliştirecek spor ve sanat ağırlıklı alternatif  çözümler üreterek mümkün olabileceği düşüncesi ile ankette elde edilen sonuç arasında çok anlamlı bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz.

Projedeki sportif faaliyetlere katılmanıza aileniz karşı çıktı mı? sorusuna denekler % 94 Hayır, % 6 Evet cevabını vermiş. Buradan ailelerin çocuklarının sportif faaliyetlere katılmalarına engel olmadıklarını tam tersine onları teşvik ettiklerini hem çocukların verdikleri cevaplardan  hem de çalışmalar sırasında ailelerle yaptığımız görüşmelerden öğrenmiş bulunuyoruz.

Proje kapsamında size verilen antrenman malzemesi nedeniyle aileniz sizin spor faaliyetlerine katılmanıza olumlu baktı mı? sorusuna denekler % 78 Evet, % 12 Hayır ve % 10 Emin değilim cevabını vermiş. Bu elde edilen sonuçtan aileler tamamen antrenman malzemesi verildiği için çocuklarını spora yönlendirmişler sonucunu çıkaramayız. Sporun faydalı olduğu konusunda bir bilince sahip oldukları sonucunu da çıkarabiliriz.

Projede görevli öğretmenin sizinle yeterince ilgilendiğine inanıyor musunuz?  sorusuna denekler % 96 Evet % 4 Hayır cevabını vermiş. Bizim hedefimiz daha önceki projelerde görülen devamsızlık problemini ortadan kaldırarak çocukların devamlılığını sağlamaktı. Proje faaliyetleri süresince görevli öğretmenlerden yoklama almalarını istedik. Yapılan yoklamaları incelediğimizde diğer projelere oranla bu projedeki öğrencilerin daha az devamsızlık yaptıklarını tespit ettik. Proje öncesi belirlemiş olduğumuz öğretmenlerin çocuklara etkinlik sırasında ilgi ve alakalarını artırarak öğrencilerin devamsızlıklarına engel olma hedefi ankette elde edilen sonuç arasında çok anlamlı bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz.

Daha önce size bu kadar spor yapma imkanı veren bir projeye katıldınız mı?  sorusuna denekler % 80 Hayır % 20 Evet cevabını vermiş. Proje öncesi belirlemiş olduğumuz  çocukların spor yapma isteğini uygun koşullar sağlayarak giderme hedefi ankette elde edilen sonuç arasında anlamlı bir ilişki olduğu söyleyebiliriz.

Bu projenin sizin sporu sevmenize katkı sağladığına inanıyor musunuz?  sorusuna  denekler % 91 Evet, % 9 Hayır cevabını vermiş. Proje öncesi belirlemiş olduğumuz okul çağındaki çocuklara sporu sevdirme ve spor yapmayı yaşam biçimi haline getirme hedefimizle ankette elde edilen oran arasında çok anlamlı bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz.

Daha önce her hangi bir projede bu kadar antrenman malzemesi aldınız mı? sorusuna denekler % 96 Hayır, % 4 Evet cevabını vermiş. Proje öncesi belirlemiş olduğumuz çocuklarımıza kaliteli spor malzemesi dağıtarak Batman’ da benzer projeler içerisinde bir ilki gerçekleştirme hedefi ile elde edilen oran arasında çok anlamlı bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz.

Bu projenin okul çocukları arasında sporun yaygınlaşmasına katkı sağladığına inanıyor musunuz?  sorusuna denekler  % 94 Evet, % 2 Hayır ve % 4 Emin değilim cevabını vermiş. Proje öncesi belirlemiş olduğumuz kurallı spor yapmayı okul çocukları arasında yaygın hale getirme hedefi  ile ankette elde edilen sonuç arasında çok anlamlı bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz.

Proje faaliyetleri sırasında her hangi bir şiddet olayı ile karşılaştınız mı?  sorusuna denekler % 99 Hayır, % 1 Evet cevabını vermiş. Proje öncesi belirlemiş olduğumuz okul çocukları arasında şiddeti ve saldırganlığı kurallı spor oyunları ile önleme hedefi ile ankette elde edilen sonuç arasında çok anlamlı bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz.

Proje kapsamında dağıtılan antrenman malzemesi size zamanında verildi mi? sorusuna denekler % 99 Evet, % 1 Hayır cevabını vermiş. Proje öncesi belirlemiş olduğumuz okul çocuklarına verilmek istenen temel değerler olan doğruluk, dürüstlük, yalan konuşmamak, verilen sözleri tutmak gibi özellikleri deneyimler sırasında kazandırma hedefi ile ankette elde edilen sonuç arasında  çok anlamlı bir ilişki olduğunu söylebiliriz.

Proje faaliyetleri sırasında yeni arkadaşlarla tanıştınız mı? sorusuna denekler % 98 Evet, % 2 Hayır cevabını vermiş. Proje öncesi belirlemiş olduğumuz sportif faaliyetler yolu ile sosyalleşmelerini ve ortak payda da birleşebilen yeni arkadaşlar edinmelerini sağlamak hedefi ile ankette elde edilen sonuç arasında çok anlamlı bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz.

Proje kapsamında yapılan antrenman ve müsabakalar sizi mahalle aralarındaki şiddet olaylarından, internet kafelerde zaman geçirmekten ,sigara ve diğer bağımlılık yapan maddelerden uzaklaştırdığını düşünüyor musunuz?   sorusuna denekler % 66 Evet, % 30 Hayır ve % 4 Emin değilim cevabını vermiş. Proje öncesi belirlemiş olduğumuz okul çocuklarını mahalle aralarındaki şiddet olaylarından, internet kafelerde zaman geçirmekten ,sigara ve diğer bağımlılık yapan maddelerden uzaklaştırma hedefi ile ankette elde edilen sonuç arasında çok anlamlı bir ilişki olduğunu söyleyemeyiz. Bunun nedenlerini şu şekilde sayabiliriz:

1-                 Kenar mahallelerdeki çocuk sayısının fazla, benzer spor ve sanat ağırlıklı kurs faaliyetlerinin yetersiz olması,

2-                 Kurs adı altında düzenlenen faaliyetlerin düzenli bir şekilde sürdürülmemesi, sürdürülebilmesi için denetlenmesinin yapılmaması,

3-                 Bu gibi projeler kapsamında yapılan antrenman ve gün ve saatlerinin yetersiz olması,

4-                 Projeler kapsamında görev verilen eğitmenlerin tam zamanlı değil de yarı zamanlı olması gibi nedenleri sayabiliriz.

Bu sorunu ortadan tamamen kaldırmak için ise şunlar yapılırsa olumlu sonuçlar elde edileceğini düşünüyoruz:

1-                 Kenar mahallelerdeki spor ve sanat ağırlıklı kurs sayısının arttırılması,

2-                 Bu kursların sürdürülürlüğünün sağlanması için düzenli bir şekilde denetlenmesi,

3-                 Okullarda düzenlenen egzersiz kurslarının denetlenmesi,

4-                 Bu gibi spor ve sanat ağırlıklı faaliyetlerde görev verilecek kişilerin yarı zamanlı değil de ücretleri dolgun tam zamanlı eğitmenlerden seçilmesi,

5-                 Düzenlenecek spor ve sanat ağırlıklı faaliyetlerin gün ve saat sayısının arttırılması gibi çözüm önerileri verilebilir.

Proje kapsamında yapılan spor faaliyetlerine katılmanız başka arkadaşlarınızın da spora ilgi duymasını sağladı mı?  sorusuna denekler % 90 Evet, % 10 Hayır cevabını vermiş. Proje öncesi belirlemiş olduğumuz katılımcılara verilecek gerek antrenman malzemeleri gerekse de düzenlenecek spor faaliyetleri ile çocukları spor sahalarına çekerek spor yapmalarını sağlamak hedefi ile ankette elde edilen sonuç arasında çok anlamlı bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz.

Proje kapsamında yapılan faaliyetlerin kendi okulunuzda, mahallenizde veya mahallenize yakın spor sahasında yapılması sizi memnun etti mi?  sorusuna denekler % 88 Evet, % 2 Hayır ve % 10 Emin değilim cevabını vermiş. Proje öncesi belirlemiş olduğumuz her çocuğa kendi bölgesinde sportif faaliyete katılması yönünde imkan yaratma hedefi ile ankette elde edilen sonuç arasında anlamlı bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Bununla beraber elde edilen hayır ve emin değilim oranları için, çocukların farklı bir yere giderek hiç görmediği yerleri görmek, hiç tanımadığı insanları tanımak yani mobilizasyon isteği duyduğu sonucunu da çıkarabiliriz.

Proje bitiminde size verilen topların, evde, mahallede boş zamanınızı top oynayarak geçirmeniz için faydalı olacağını düşünüyor musunuz?  sorusuna denekler % 92, % 4 Hayır, % 4 Emin değilim cevabını vermiş. Proje öncesi belirlemiş olduğumuz çocukları oyun haline getirdikleri kamu mallarını ( tren,okul,polis araçları v.b) taşlama alışkanlığını proje sonunda birer top verip yeni bir oyun arkadaşı  edindirerek bıraktırma hedefi ile ankette elde edilen sonuç arasında çok anlamlı bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz.

 

Proje süresinin uzatılarak önümüzdeki yıllar tekrar yürütülmesinin faydalı olacağını düşünüyor musunuz?  sorusuna denekler % 88 Evet, % 4 Hayır ve % 8 Emin değilim cevabını vermiş. Proje öncesi belirlemiş olduğumuz önümüzdeki yıllarda projenin katılımcı sayısını arttırarak daha büyük bir sayı ile sürdürme hedefi ile ankette elde edilen sonuç arasında anlamlı bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz.

Proje kapsamında öğrendiğiniz Fair- Play ( Etik Üstü Davranış )  anlayışına uygun seyirci olarak ileride Batman Petrol Spor Kulübü’ne taraftar olmayı düşünüyor musunuz?  sorusuna denekler % 84 Evet, % 10 Hayır % ve % 4 Emin değilim cevabını vermiş. Proje öncesi belirlemiş olduğumuz spor sahalarındaki küfrün ve şiddetin önüne geçecek, Fair-Play anlayışına uygun tezahürat yaparak takımını destekleyecek bilinçli yeni bir taraftar kitlesi yaratma hedefi ankette elde edilen sonuç arasında anlamlı bir ilişki olduğu söyleyebiliriz.

 SODES projelerinin Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklendiğini biliyor muydunuz?  sorusuna % 56 Evet, % 44 Hayır cevabını vermiş. Ankette elde edilen sonuç ile gerek hedef kitle olan çocuklar gerekse de bu çocukların ailelerinin devletin yapmış olduğu bu hizmeti bilmesi bu şekilde vatandaşın devlete duyduğu güven duygusunun geliştirilmesi amacı ile bilgilendirici bilgi, broşür dağıtılması gerektiği sonucunu çıkarabiliriz.

 

 GENEL DEĞERLENDİRME :

Projenin sonunda yapılan anket ile öğrencilerden, çalışmalar sırasında görev alan öğretmenlerden, tanışabildiğimiz öğrenci velilerinden ve Batman spor kamuoyundan genellikle çok olumlu geri bildirimler aldık. Bununla beraber bu gibi sanat ve spor ağırlıklı projelerin amacına daha iyi bir şekilde ulaşması için yapılması gereken bazı iyileştirmelerin olduğu da bir gerçektir. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz.

1-      Özellikle kenar mahallelerde çocukların ve gençlerin sosyalleşmesi ve topluma sağlıklı bir kişilikle adaptasyonlarının sağlanması için bu ve benzeri spor ve sanat ağırlıklı projelerin sayısının arttırılması gerekir.

2-      Düzenlenecek olan kurs ve faaliyetlerden en iyi faydanın sağlanması için bu kurs ve faaliyetlerin 4-5 ay ile değil de eğitim-öğretim yılı ile paralel, yani bir sezonluk olması ve ciddi bir şekilde denetlenmesi gerekir.

3-      Yaz ayları için ayrı kursların düzenlenmesi ve bu kursların düzenli aralıklarla ciddi bir şekilde denetlenmesi gerekir.

4-      Kenar mahallelerdeki çocukların sportif ve sosyal ihtiyaçlarının giderilmesi için daha çok sosyal ve sportif tesis yapılması gerekir.

5-      Kenar mahallelerde yapılacak sosyal ve sportif tesislerde uzman eğitmenlere görev verilmesi ve buralarda yapılacak çalışmaların bu uzman eğitmenler gözetiminde yapılması sağlanmalı.

6-      Bu gibi projelerde görev verilecek eğitmen ve koordinatörlerin ücretlerinin iyileştirilmesi gerekir. Çünkü bu gibi SODES projelerinde amaç  insanları sosyal ve ekonomik anlamda desteklemektir. Bu durumda daha çok kamuda çalışmayanlara görev verilmesi gerekir.  Fakat ücretler düşük olduğu için SGK’ sı olmayan kişilere görev verilemiyor yine kamuda öğretmen olarak çalışan kişilere görev veriliyor. Öğretmenler de gerek hafta içi gerekse de hafta sonu okullarında yaptıkları faaliyetlerden dolayı yorgun düşüyor. Bu gibi proje faaliyetlerinin gerçek amacına ulaşması için göstermesi gereken özeni göstermiyor.10-15 dk’lık göstermelik faaliyetlerle zamanı doldurmaya çalışıyor. Tam zamanlı ve iyi ücret alan kişilerin görevlendirilmesi halinde ise gerek çocuklara ayıracaklar zaman gerekse de belirtilen programların uygulanması açısından üzerlerine düşen görevi en iyi bir şekilde yerine getirmeye çalışacaklardır.

 

 

 

 

ANKET SORULARI

Yaşınız :

   

Anketimiz 20 sorudan oluşuyor.
Cevabınızı yanda ( x ) şeklinde işaretleyiniz.

Evet

Hayır

Emin
Değilim

           
           

1- Daha önce herhangi bir SODES projesine katıldınız mı?

   

    (      )

    (      )

   (      )

                     

2- Bu proje ile sporla buluştuğunuza inanıyor musunuz?

   

    (      )

    (      )

    (      )

                     

3- Proje faaliyetlerine isteyerek mi katıldınız?

     

    (      )

    (      )

    (      )

                     

4- Projedeki faaliyetlere katılmanıza aileniz karşı çıktı mı?

   

    (      )

    (      )

    (      )

                     

5- Proje kapsamında size verilen antrenman malzemesi nedeniyle aileniz spor

    (      )

    (      )

    (      )

faaliyetlerine katılmanıza olumlu baktı mı?

             
                     

6- Projedeki görevli öğretmeninizin sizinle yeterince ilgilendiğine inanıyor musunuz?

    (      )

    (      )

    (      )

                     

7- Daha önce size bu kadar spor yapma imkanı veren bir projeye katıldınız mı?

    (      )

    (      )

    (      )

                     

8- Bu projenin sizin sporu sevmenize katkı sağladığına inanıyor musunuz?

 

    (      )

    (      )

    (      )

                     

9- Daha önce her hangi bir projede bu kadar antrenman malzemesi aldınız mı?

    (      )

    (      )

    (      )

                     

10-Bu projenin okul çocukları arasında sporun yaygınlaşmasına katkı sağladığına
inanıyor musunuz?

(      )

    (      )

    (      )

   

11- Projedeki spor faaliyetleri sırasında her hangi bir şiddet olayı ile karşılaştınız mı?

    (      )

    (      )

    (      )

                     

12- Proje kapsamında dağıtılan antrenman malzemeniz size zamanında verildi mi?

    (      )

    (      )

    (      )

                     

13- Proje kapsamında yapılan faaliyetlerde yeni arkadaşlarla tanıştınız mı?

 

    (      )

    (      )

    (      )

                     

14- Proje kapsamında yapılan antrenman ve müsabakalar sizi mahalle aralarındaki şiddet

    (      )

    (      )

    (      )

olaylarından,sigara ve v.b madde bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırdığını

     

düşünüyomusunuz?

                 
                     

15- Proje kapsamında yapılan spor faaliyetlerine katılmanız başka arkadaşlarınızın da sporailgi duymasını sağladı mı?

    (      )

    (      )

    (      )

                 
                     

16- Proje kapsamında yapılan faaliyetlerin kendi okulunuzda veya mahallenize yakın spor

    (      )

    (      )

    (      )

sahasında yapılması sizi memnun etti mi?

             
                     

17- Projenin bitiminde size verilen topların evde,mahallede boş zamanınızı top oynarak

    (      )

    (      )

    (      )

geçirmeniz için faydalı olacağını düşünüyor musunuz?

           
                     

18- Proje süresinin uzatılarak önümüzdeki sene projenin tekrar yürütülmesinin faydalı

    (      )

    (      )

    (      )

olacağını düşünüyor musunuz?

               
                     

19- Projede eş finansman olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Batman Bölge Müdür-

    (      )

    (      )

    (      )

lüğü'nün desteklediği Batman Petrol Spor Kulübü'nün maçlarını, proje kapsamında öğren

     

diğiniz Fair-Play anlayışına uygun seyirci olarak izlemeyi ve kulübe gelecekte bu düşünce-

     

ye sahip bir taraftar olmayı düşünüyor musunuz?

           
                     

20- SODES Projelerinin Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı tarafından özellikle Doğu

    (      )

    (      )

    (      )

ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki insanları sosyal ve ekonomik anlamda geliştirmek  

     

için desteklendiğini biliyor muydunuz?

             
                     
           

Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.

 
                     
           

  

       
                     

 

PROJENİN AMACI :

Yarınımızın teminatı olan çocuklarımızı, sporun zihin geliştirici, disipline edici, sosyalleştirici, öz güven aşılayıcı, fiziksel uygunluk geliştirici etkinliklerine tabi tutarak geleceğe hazırlamaktır.

PROJENİN HEDEFLERİ :

1.      Çocukları spor sahalarına yeniden çekerek spor yapmalarını sağlamak.

2.      Resmi yarışmaların dışında çocukların becerilerini ortaya koyabilmelerini sağlayacak ortamlar hazırlamak.

3.      Sporu sevdirmek ve yaygınlaştırmak.

4.      Sporda yetenekli olarak tespit edilen çocuklara doğru zamanda nitelikli eğitim verilmesini sağlamak.

5.      Kulüp aidiyeti kazandırarak bilinçli spor taraftarı kitlesi oluşturmak.

6.      Çocukların erken yaşta madde bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıkları edinmelerini engellemek.

7.      Çocukların spor yolu ile sosyalleşmelerini sağlamak ve öz güvenlerini kazanmalarına yardımcı olmak.

8.      Çocukların ders dışındaki boş zamanlarını spor ile değerlendirme alışkanlığı kazanmalarını sağlamak.

9.      Çocukları sportif etkinlikler yolu ile fiziksel, ruhsal, zihinsel ve sosyal yönden sağlıklı bireyler olarak geleceğe hazırlamak.

10.  Spor aktiviteleri ile  çocukların iç ve dış disiplinlerini sağlamalarına yardımcı olmak.

11.  Çocuklara sportif aktivite öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak konuşmalarda temel insani değerlere vurgu yapılarak farklı milletlerden olan insanlarla birlikte barış ve huzur içerisinde yaşama becerisine sahip olma konusunda bilinç geliştirmelerini sağlamak.

12.  Çocukların öfke,kin gibi kötü duyguların yarattığı çevreye, kamu mallarına yönelik saldırgan davranışlarını spor yolu ile engellemek.

 

SODES PROJELER - SODES AÇILIR MENÜ

Üye Girişi